Jiné akce

2016

20. března  15,00  – 3. díl  Vracovské  Univerzity 2016 – Je islám problém ?

Přednáší ing. Vojtěch Škarecký CSc.

 

                          

Fotografie z minulých akcí:
Flamenco – kurz