Výuka španělštiny

 
ROZVRH HODIN, školní rok 2015/16

Pondělí 16.00 středně pokročilí, Učebnice  současné  španělštiny  1. díl, od   11. lekce
Pondělí 17.30  pokročilí, Aventura 3. díl, od   1. lekce
 
Cena kurzu je 5000 Kč
Domluva rozvrhu 5. 10. 2015
 

 

 
Školní výlety a další aktivity
Kontakt